Mandag – Fredag Kl. 07.30 – 15.30

Ukrudtsbekæmpelse

Ukrudtsbekæmpelse

For de fleste haveejere er ukrudt en fast tilbagevendende kilde til irritation.
Det kan være tidskrævende og svært at bekæmpe, men gør man ingenting bliver det kun endnu mere tidskrævende. Så kom i gang inden det tager overhånd!
Når det kommer til private haveejere, er der typisk to former for ukrudtsbekæmpelse.
Manuel bekæmpelse, det vil sige lugning med håndkraft eller hakkejern. Der er sjældent andre muligheder når det kommer til staudebede, rosenbede, bunddække områder m.m.
Brænding kan bruges når det kommer til belægninger, områder med skærver og fortove.
Både manuel bekæmpelse og brænding af ukrudt er en fast tilbagevendende opgave.
Vi kan klare begge dele.

img

Ukrudtsbekæmpelse